Étiquette : Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 1999 clip 7

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 1999 clip 7 , kết thúc CT

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 1999 clip 7 , kết thúc CT

222 views•Premiered Oct 30, 2019 9 0 Share SavePhạm Văn Môn 405 subscribers Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 1999 Clip 7, kết thúc chương trình: hòa đờn song ca Vọng cổ « Quê hương và nỗi nhớ », sáng tác của Thiều Quang (bút danh của cố NSUT Vũy Chỗ).