Étiquette : gần100 tuổi vẫn đàn cực hay || NS Nguyễn Vĩnh Bảo || Hòa cùng NS Chí Tâm & Hải Phượng

gần100 tuổi vẫn đàn cực hay || NS Nguyễn Vĩnh Bảo || Hòa cùng NS Chí Tâm & Hải Phượng

gần100 tuổi vẫn đàn cực hay || NS Nguyễn Vĩnh Bảo || Hòa cùng NS Chí Tâm & Hải Phượng

Ajoutée le 15 sept. 2017

========================== Sau này khó tìm những kỹ niệm thế này || NS Nguyễn Vĩnh Bảo || Hòa cùng NS Chí Tâm & Hải Phượng