Étiquette : Đoạn phim hiếm về Sài Gòn thập niên 1970 – Hòn Ngọc Viễn Đông thời phồn thịnh

Đoạn phim hiếm về Sài Gòn thập niên 1970 – Hòn Ngọc Viễn Đông thời phồn thịnh

Đoạn phim hiếm về Sài Gòn thập niên 1970 – Hòn Ngọc Viễn Đông thời phồn thịnh

Published on Nov 4, 2017

Những thước phim và hình ảnh quý hiếm về Saigon thập niên 1970, trước năm 1975, 1 thời phồn thịnh, 1 thời Hòn Ngọc Viễn Đông