Étiquette : do ban nhạc Quê Mẹ+ trình tấu.

Hòa tấu Vọng cổ, câu 1 đến hết câu 6 – Nhịp 32, do ban nhạc Quê Mẹ+ trình tấu.

Hòa tấu Vọng cổ, câu 1 đến hết câu 6 – Nhịp 32, do ban nhạc Quê Mẹ+ trình tấu.

665 viewsPremiered Jul 3, 2021180ShareSavePhạm Văn Môn 4.58K subscribers Tiếp theo »Hành trình phát triển của bản Vọng cổ », xin giới thiệu giai đoạn đỉnh cao là bản Vọng cổ được đờn ca ở nhịp 32. Vào thời bây giờ, chúng đa phần chỉ biết bản Vọng cổ chỉ có 6 câu, thậm chí dần dần còn lại cấu trúc 3 câu, chứ thật ra bản Vọng cổ khi phát triển đến nhịp 32 thì vẫn có đủ 20 câu như nguyên gốc Dạ cổ hoài lang. Vì vậy trong tâm thế muốn gìn giữ vốn quí của cha ông, ban nhạc Quê Mẹ và Quê Mẹ+ chúng tôi sẽ lần lượt trình tấu đến tất cả quí vị bản Vọng cổ ở nhịp 32 với đầy đủ 20 câu. Văn Môn