Étiquette : Di sản văn hóa Phi Vật thể của Việt Nam – TH Quốc hội Việt Nam

Di sản văn hóa Phi Vật thể của Việt Nam – TH Quốc hội Việt Nam

Di sản văn hóa Phi Vật thể của Việt Nam – TH Quốc hội Việt Nam

Published on Nov 4, 2015

Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Quá trình đó đã tích lũy được một kho tàng văn hóa đồ sộ, được bồi đắp bằng những giá trị văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo và bằng cả truyền thống âm nhạc được nuôi dưỡng từ đời này qua đời khác, từ lớp người này qua lớp người khác, và bắt đầu từ những lời ru của mẹ như vậy.
Âm nhạc truyền thống là một nét đẹp đáng tự hào của mỗi dân tộc. Việt Nam càng tự hào hơn khi nhiều làn điệu của âm nhạc truyền thống dân gian được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi Vật thể của Nhân loại. Hành trình MẮT ĐÊM – Truyền hình Quốc hội cùng quý vị khám phá thêm về những di sản này.