Étiquette : ĐẶNG HOÀNH LOAN : YÊU THẦM (nhạc và lời:Đặng Nguyễn)