Étiquette : ĐẶNG HOÀNH LOAN : Tổng tập nghiên cứu về Hát Xoan Phú Thọ

ĐẶNG HOÀNH LOAN : Tổng tập nghiên cứu về Hát Xoan Phú Thọ, Viện âm nhạc, 2017

HÁT XOAN.jpgHAT XOAN 3.jpgHAT XOAN 2.jpg

L’image contient peut-être : texte
Aucun texte alternatif disponible.
Aucun texte alternatif disponible.
Minhchau a ajouté 3 photos.

« Đàn bà xấu không có quà », nhưng đàn bà già vưỡn được nhận quà!
Thời buổi văn hóa đọc xuống xề, bỏ đói các con mọt sách thì xuất bản được cuốn sách nghiên cứu hay lý luận phê bình đúng là kỳ tích. Cám ơn nhạc sĩ Đặng Hoành Loan về món quà khủng gần 1500 trang khổ lớn ném vỡ đầu này. Chúc mừng các nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan Bùi Trọng Hiền Huong Pham Minh Thuy Tien Nguyen…, và tự chúc mừng cả tôi đã từng « cày » với Xoan để góp mặt trong cuốn sách này.
Lại thấy buồn cho 2 tập bản thảo xếp xó nhiều năm nay và tập bản thảo thứ 3 dở dang vì lòng đã nguội.