Étiquette : DANG HOANH LOAN: Nghệ sĩ Ca trù Nguyễn Thị Chúc

DANG HOANH LOAN: Nghệ sĩ Ca trù Nguyễn Thị Chúc

FR

Nghệ sĩ Ca trù Nguyễn Thị Chúc

861 viewsApr 15, 201981ShareSaveDang Hoanh Loan 7.89K subscribers Nghệ sĩ Ca trù Nguyễn Thị Chúc, bậc nghệ sĩ tài danh cuối cùng của nghệ thuật Ca trù đã mất cách đây đôi năm. Bà ra đi nhưng cũng đã kịp đào tạo cho đất nước nhiều nghệ sĩ Ca trù trẻ hát hay phách giỏi. Bà mới được nhà nước truy phong danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.