Étiquette : Đàn Nhị Kể Chuyện Ngày Mùa | Thế Anh | Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Đàn Nhị Kể Chuyện Ngày Mùa | Thế Anh | Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Đàn Nhị Kể Chuyện Ngày Mùa | Thế Anh | Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

4,944 views•Aug 25, 2017 377ShareSaveShop đàn nhị Thế Anh 3.18K subscribers Kể chuyện ngày mùa – cover đàn nhị Nguyễn Thế Anh. Lễ tốt nghiệp đại học chính quy bộ môn đàn nhị, khoa nhạc cụ truyền thống, học viên âm nhạc quốc gia Việt Nam.