Étiquette : DÂN CA NHẠC CỔ : Đến hẹn lại lên

DÂN CA NHẠC CỔ: Đến hẹn lại lên

DÂN CA NHẠC CỔ : Đến hẹn lại lên

Published on Mar 12, 2015

Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ
1. Quan họ – Vào Chùa – NSUT Hải Xuân
2. Quan họ – Vui Bốn Mùa – Tốp nữ trường VHNT Bắc Ninh
3. Quan họ – Cái Đêm Hôm Rằm – Thanh Nhàn
4. Quan họ – Gọi Đò – Tuấn Long
5. Quan họ – Cây Kiêu Bổng – Thu Hồng
6. Quan họ – Mời Nước Mời Trầu – Tốp nữ trường VHNT Bắc Ninh

: Đến hẹn lại lên