Étiquette : ĐÀN BẦU LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT & Phần diễn đặc sắc của PHẠM ĐỨC THÀNH & TRẦN MẠNH TUẤN (LÒNG MẸ)

ĐÀN BẦU LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT & Phần diễn đặc sắc của PHẠM ĐỨC THÀNH & TRẦN MẠNH TUẤN (LÒNG MẸ)

ĐÀN BẦU LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT & Phần diễn đặc sắc của PHẠM ĐỨC THÀNH & TRẦN MẠNH TUẤN (LÒNG MẸ)

2,855 viewsAug 13, 2021610ShareSaveMONOCHORD MUSICIANS PHAM DUC THANH 77.1K subscribers LỊCH SỬ ĐÀN BẦU #PhạmĐứcThành