Étiquette : Đàn bầu có ‘mất chủ quyền’ về tay Trung Quốc | VTC

Đàn bầu có ‘mất chủ quyền’ về tay Trung Quốc | VTC

Đàn bầu có ‘mất chủ quyền’ về tay Trung Quốc | VTC

Ajoutée le 29 oct. 2016

VTC | Gặp gỡ NSND Thanh Tâm để cùng trò chuyện về việc bảo tồn, giữ gìn đàn bầu trước nguy cơ đàn bầu sẽ có thể bị biến thành tài sản của Trung Quốc.