Étiquette : Cung Thương Hòa Điệu – ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ KHÔNG LỜI Chọn Lọc Đặc Sắc

Cung Thương Hòa Điệu – ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ KHÔNG LỜI Chọn Lọc Đặc Sắc

Cung Thương Hòa Điệu – ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ KHÔNG LỜI Chọn Lọc Đặc Sắc

Ajoutée le 14 août 2017

► Hãy sống chậm lại lắng nghe và cảm nhận những giai điệu Không quên của Miền Tây sông nước: Cung Thương Hòa Điệu – 10 Bản ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ KHÔNG LỜI Chọn Lọc Đặc Sắc 01 Xuân Tình 02 Xàng Xê 03 Trường Tương Tư 04 Duyên Kỳ Ngộ 05 Chiêu Quân, Khóc Hoàng Thiên 06 Ngũ Đối Hạ 07 Văn Thiên Tường 08 Nam Xuân – Nam Ai -Mái Ai 09 Vọng Cổ ( 3 Câu) 10 Ái tử kê 11 Bá hoa 12 Bình bàn chấn 13 Hành vân 14 Khúc ca hoa chúc 15 Tần phong long nguyệt 16 Thu hồ diệp lạc 17 Thu phong 18 Vọng cổ rao dây đào 19 Vọng cổ rao dây kép 20 Xang xử líu