Étiquette : Cố GS Trần Văn Khê và câu chuyện về món nướng phương Nam.