Étiquette : Clip hòa đờn qua mạng XH với NNUT Trung Dung Lưu thủy trường lớp 1&2

Clip hòa đờn qua mạng XH với NNUT Trung Dung Lưu thủy trường lớp 1&2

Clip hòa đờn qua mạng XH với NNUT Trung Dung Lưu thủy trường lớp 1&2

473 views•Premiered Nov 19, 2019 19 0 Share SavePhạm Văn Môn 618 subscribers Clip hòa đờn qua mạng XH số 2 với NNƯT Trần Trung Dung, bản Lưu thủy trường lớp 1&2. Chia sẻ một chút với các bạn là hòa đờn mà người thu trước rồi người mix sau là đã khó, vậy nên hòa qua mạng XH càng khó hơn, rất nể anh Trung Dung trong nội dung này. Và trong lần này thì anh setup bài bản hơn về kỹ thuật, cân đối âm thanh ánh sáng để clip có chất lượng tốt hơn về nghe lẫn nhìn. Văn Môn