Étiquette : clip 11 hòa đờn ca Vọng cổ

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức, clip 11 hòa đờn ca Vọng cổ

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức, clip 11 hòa đờn ca Vọng cổ

354 views•Premiered Oct 24, 2019 19 0 Share SavePhạm Văn Môn 359 subscribers Hòa đờn song ca Vọng cổ, bài « Xuân đất khách » do Lê Tứ – Thảo Vy cùng ban nhạc trình bày.