Étiquette : clip 10 hòa tấu Văn thiên tường

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức, clip 10 hòa tấu Văn thiên tường

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức, clip 10 hòa tấu Văn thiên tường

Phạm Văn Môn 247 abonnés « Khúc Dựng qua Xế xảng », đoạn nhạc hay có trong tất cả các lớp của bản Văn thiên tường, rất được sân khấu cải lương chuộng dụng. BD: Út Tỵ , Duy Kim, Văn Môn, Huỳnh Tuấn