Étiquette : CD Hát Xẩm "Xưa và Nay" Vol 3

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 3

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 3

9,098 views•May 10, 2016285ShareSaveMai Đức Thiện CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 3: XẨM HÀ THỊ CẦU (CD giới thiệu những bài hát tiêu biểu của NSƯT Hà Thị Cầu)

1. Anh Khóa (Ngâm Sa Mạc)

2. Ngãi Mẹ Sinh Thành (Xẩm Thập Ân)

3. Dạt Nước Cánh Bèo (Xẩm Hà Liễu)

4. Dâu Lười (Xẩm Kể Trống Quân)

5. Dứa Dại Không Gai (Xẩm Huê Tình)

6. Ngược Đời (Xẩm Kể Trống Quân)

7. Nhị Tình (Xẩm Ba Bậc)

8. Rể Lười (Xẩm Kể Trống Quân)

9. Thập Ân (Xẩm Thập Ân, Xẩm Huê Tình)

10. Thuốc Phiện (Xẩm Sai)

11. Trương Chi (Xẩm Kể Trống Quân) Producer by Mai Thiện