Étiquette : CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 2

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 2

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 2

101,650 views•May 9, 201625362ShareSaveMai Đức Thiện CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 2: XẨM TRUYỀN THỐNG (CD giới thiệu những bài hát Xẩm phổ biến)

1. Anh Xẩm (Xẩm Chợ, Xẩm Thập Ân) 00:01​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Tô Minh Cường

2. Chớ Có Làm Cao (Xẩm Xoan Chênh Bong) 05:07​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Thu Phương

3. Chơi Khắp Long Thành (Lẩy Kiều, Xẩm Xoan, Ngâm Sa Mạc) 09:15​ Tiếng hát: NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan 4. Cô Gái Quay Tơ (Ngâm Sa Mạc, Xẩm Tầu Điện, Xẩm Thập Ân) 12:40​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Minh Thư

5. Cô Hàng Nước (Xẩm Tàu Điện, Xẩm Thập Ân, Ngâm Sa Mạc) 18:34​ Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan, Nghệ sỹ trẻ Mai Tuyết Hoa

6. Đón Dâu Về Làng (Ngâm Sa Mạc, Xẩm Thập Ân, Xẩm Tàu Điện, Lẩy Kiều, Xẩm Chợ) 23:15​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Quốc Vinh, Nghệ sỹ trẻ Minh Thư

7. Giăng Sáng Vườn Chè (Xẩm Tàu Điện, Trống Quân, Ngâm Sa Mạc) 29:30​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Thu Phương

8. Lỡ Bước Sang Ngang (Xẩm Tàu Điện, Xẩm Thập Ân, Ngâm Sa Mạc, Ngâm Bồng Mạc, Xẩm Chợ) 33:05​ Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan, Nghệ sỹ trẻ Mai Tuyết Hoa

9. Lơ Lửng Con Cá Vàng (Xẩm Xoan Chênh Bong) 41:05​ Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan

10. Nhị Tình (Xẩm Nhị Tình) 46:19​ Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan

11. Quyết Chí Tu Thân (Xẩm Xoan Chênh Bong) 51:11​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Anh Tú

12. Sướng Khổ Vì Chồng (Xẩm Xoan Chênh Bong) 55:22​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Tô Minh Cường, Nghệ sỹ trẻ Thu Phương

13. Xẩm Thập Ân (Ngâm Sa Mạc, Lẩy Kiều, Xẩm Thập Ân, Huyết Hồ) 01:01:10​ Tiếng hát: NSƯT Thanh Bình

14. Theo Đảng Trọn Đời (Hát Ru, Xẩm Thập Ân, Ngâm Sa Mạc, Xẩm Xoan) 01:07:20​ Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Thu Phương

15. Tương Tư (Ngâm Sa Mạc, Xẩm Tàu Điện) 01:14:02 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Quang Long, Nghệ sỹ trẻ Mai Tuyết Hoa

Producer by Mai Thiện

Music in this video

Learn more

Listen ad-free with YouTube Premium

Song

Xẩm chợ

Artist

Văn Ty

Album

Hà Thành 36 phố phường

Licensed to YouTube by

[Merlin] BHMedia Inc. (on behalf of Hồ Gươm Audio Video), and 1 Music Rights Societies

Song

Nhị tình

Artist

Thanh Ngoan

Album

Hà Thành 36 phố phường

Licensed to YouTube by

[Merlin] BHMedia Inc. (on behalf of Hồ Gươm Audio Video)

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 2

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 2

Published on May 9, 2016

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 2: XẨM TRUYỀN THỐNG (CD giới thiệu những bài hát Xẩm phổ biến) 1. Anh Xẩm (Xẩm Chợ, Xẩm Thập Ân) 00:01 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Tô Minh Cường 2. Chớ Có Làm Cao (Xẩm Xoan Chênh Bong) 05:07 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Thu Phương 3. Chơi Khắp Long Thành (Lẩy Kiều, Xẩm Xoan, Ngâm Sa Mạc) 09:15 Tiếng hát: NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan 4. Cô Gái Quay Tơ (Ngâm Sa Mạc, Xẩm Tầu Điện, Xẩm Thập Ân) 12:40 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Minh Thư 5. Cô Hàng Nước (Xẩm Tàu Điện, Xẩm Thập Ân, Ngâm Sa Mạc) 18:34 Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan, Nghệ sỹ trẻ Mai Tuyết Hoa 6. Đón Dâu Về Làng (Ngâm Sa Mạc, Xẩm Thập Ân, Xẩm Tàu Điện, Lẩy Kiều, Xẩm Chợ) 23:15 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Quốc Vinh, Nghệ sỹ trẻ Minh Thư 7. Giăng Sáng Vườn Chè (Xẩm Tàu Điện, Trống Quân, Ngâm Sa Mạc) 29:30 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Thu Phương 8. Lỡ Bước Sang Ngang (Xẩm Tàu Điện, Xẩm Thập Ân, Ngâm Sa Mạc, Ngâm Bồng Mạc, Xẩm Chợ) 33:05 Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan, Nghệ sỹ trẻ Mai Tuyết Hoa 9. Lơ Lửng Con Cá Vàng (Xẩm Xoan Chênh Bong) 41:05 Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan 10. Nhị Tình (Xẩm Nhị Tình) 46:19 Tiếng hát: NSƯT Thanh Ngoan 11. Quyết Chí Tu Thân (Xẩm Xoan Chênh Bong) 51:11 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Anh Tú 12. Sướng Khổ Vì Chồng (Xẩm Xoan Chênh Bong) 55:22 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Tô Minh Cường, Nghệ sỹ trẻ Thu Phương 13. Xẩm Thập Ân (Ngâm Sa Mạc, Lẩy Kiều, Xẩm Thập Ân, Huyết Hồ) 01:01:10 Tiếng hát: NSƯT Thanh Bình 14. Theo Đảng Trọn Đời (Hát Ru, Xẩm Thập Ân, Ngâm Sa Mạc, Xẩm Xoan) 01:07:20 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Thu Phương 15. Tương Tư (Ngâm Sa Mạc, Xẩm Tàu Điện) 01:14:02 Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Quang Long, Nghệ sỹ trẻ Mai Tuyết Hoa Producer by Mai Thiện