Étiquette : cái đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ V

Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ nói về xuất xứ và cái hay, cái đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ V

Nhà nghiên cứu Võ Trường Kỳ nói về xuất xứ và cái hay, cái đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ V

44 views•Mar 20, 201910SHARESAVEHỒng Vĩnh Nguyễn4 subscribersSUBSCRIBECó minh họa