Étiquette : buổi diễn chính thức Clip 12 hòa tấu Bát man tấn cống

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức Clip 12 hòa tấu Bát man tấn cống

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức Clip 12 hòa tấu Bát man tấn cống

301 views•Premiered Oct 24, 2019 9 0 Share SavePhạm Văn Môn 359 subscribers Hòa tấu « Bát man tấn cống » lớp 1- 2 – 3.