Étiquette : “BÁU VẬT SỐNG” CỦA ÂM NHẠC VIỆT NAM VỀ SỐNG Ở QUÊ HƯƠNG CAO LÃNH SAU 90 NĂM XA QUÊ.