Étiquette : Bằng tuyên dương GS Trần Văn Khê trong dịp lễ 100 năm hình thành cải lương