Étiquette : Bạch Yến – Đĩa nhựa & Bài báo

Bạch Yến – Đĩa nhựa & Bài báo

Bạch Yến – Đĩa nhựa & Bài báo

1961

photo 3

1963

photo 3-2

photo 2

photo 2-3

photo 1-4

photo 1-2

bachyen

1967

byenglish

photo 5

liberace

Bach Yen and Liberace 1967

bachyenprogram

photo 1-3

Non Oh Non & Les Hommes

Audio Player

00:00
00:00

photo 2-2

You and I Have Found Love – 1965

Audio Player

00:00
00:00

deuxcopaings

Les Hirondelles

Audio Player

00:00
00:00

photo 4

Đêm Đông – Nguyễn văn Thương

1965

Audio Player

00:00
00:00

Lời Buồn Thánh- Trịnh Công Sơn

1965

Audio Player

00:00
00:00