Étiquette : ASIA 19 : TÁC GIẢ & TÁC PHẨM 2 (1998) | FULLSHOW