Étiquette : 9 NOVEMBRE 2019

FESTIVAL UMBRIA IN VOCE 5 : Laboratorio con TRAN QUANG HAI “OVERTONE SINGING e CANTO DIFONICO”, 9 NOVEMBRE 2019, GUBBIO,UMBRIA, ITALIA

FESTIVAL UMBRIA IN VOCE 5 : Laboratorio con TRAN QUANG HAI “OVERTONE SINGING e CANTO DIFONICO”, 9 NOVEMBRE 2019, GUBBIO,UMBRIA, 

ITALIA

Laboratorio con TRAN QUANG HAI, 9 novembre 2019

“Overtone singing e canto difonico” un’esperienza formativa eccezionale con un grande maestro del canto armonico mondiale

posti limitai iscrizione obbligatria

info e prenotazioni : 3349843087 / 3394076156

Workshop with TRAN QUANG HAI, 9 November 2019  
"Overtone singing and harmonic singing " an exceptional educational experience with a great master of world harmonic singing  
limited places mandatory registration 
info and prenotations: 3349843087/3394076156 

 Lớp dạy hát đồng song thanh với TRẦN QUANG HAI, ngày 9 tháng 11 năm 2019 
"Overtone singing và harmonic singing" một trải nghiệm giáo dục đặc biệt 
với một bậc thầy vĩ đại của hát đồng song thanh thế giới. 
Hạn chế đăng ký bắt buộc và thông tin : 3349843087/3394076156 

The Vietnamese Tran Quang Hai, the greatest expert and master in the world of difonic singing: a vocal technique of shamanic origin widespread in Mongolia, Siberia and South Africa which he introduced into contemporary music receiving many international awards. Refined interpreter of the musical traditions of the Far East, he was a master of artists such as Demetrio Stratos, and since 1968 he is part of the research group of the CNRS, department of musicology at the Musée de l’Homme in Paris. Saturday 9 November at 13.30 will be the protagonist of the seminar “Overtone singing and singing difonico”, lasting 5 hours (info: umbriainvoce@gmail.com).

Trần Quang Hải, chuyên gia Việt Nam và bậc thầy vĩ đại nhất trong thế giới ca hát đặc biệt: một kỹ thuật về giọng có nguồn gốc pháp sư lan rộng ở Mông Cổ, Tây Bá lợi Á và Nam Phi mà ông đã đưa vào âm nhạc đương đại . Ông đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Chuyên gia nổi tiếng về truyền thống âm nhạc của Viễn Đông, ông là bậc thầy của các nghệ sĩ như Demetrio Stratos, và từ năm 1968, ông là thành viên của nhóm nghiên cứu của CNRS, khoa âm nhạc tại Musée de l’Homme ở Paris. Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 lúc 13:30 sẽ là nhân vật chính của hội thảo Giọng hát Overtone hát và hát Difonico, kéo dài 5 giờ (thông tin: umbriainvoce @ gmail.com).

UMBRIA IN VOCE : Laboratorio con TRAN QUANG HAI “OVERTONE SINGING e CANTO DIFONICO”, 9 NOVEMBRE 2019, UMBRIA, ITALIA

UMBRIA IN VOCE : Laboratorio con TRAN QUANG HAI “OVERTONE SINGING e CANTO DIFONICO”, 9 NOVEMBRE 2019, UMBRIA, ITALIA

Laboratorio con TRAN QUANG HAI, 9 novembre 2019

“Overtone singing e canto difonico” un’esperienza formativa eccezionale con un grande maestro del canto armonico mondiale

posti limitai iscrizione obbligatria

info e prnotazioni : 3349843087 / 3394076156

Workshop with TRAN QUANG HAI, 9 November 2019  
"Overtone singing and singing sonic" an exceptional educational experience with a great master of world harmonic singing  
limited places mandatory registration 
info and prenotations: 3349843087/3394076156 

Share this: