Catégorie : XUÂN HOẠCH HÁT XẨM

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 1

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 1

Ajoutée le 8 mai 2016

CD Hát Xẩm « Xưa và Nay » Vol 1: LÀN ĐIỆU XẨM
(CD giới thiệu những bài hát tiêu biểu của mỗi làn điệu Xẩm)
1. Anh Khóa (Ngâm Sa Mạc) 0:01
Tiếng hát: NSƯT Văn Ty, NSND Xuân Hoạch
2. Cái Trống Cơm (Xẩm Phồn Huê) 8:52
Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Khương Cường
3. Chân Quê (Xẩm Tầu Điện) 12:25
Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Thu Phương
4. Cho Thiếp Theo Cùng (Ngâm Sa Mạc, Xẩm Ba Bậc) 15:27
Tiếng hát: NSND Xuân Hoạch
5. Chuyện Thập Ân (Xẩm Thập Ân, Xẩm Huê Tình) 20:35
Tiếng hát: NSƯT – Nghệ nhân Hà Thị Cầu
6. Dạt Nước Cánh Bèo (Xẩm Hà Liễu) 37:58
Tiếng hát: NSƯT – Nghệ nhân Hà Thị Cầu
7. Dứa Dại Không Gai (Xẩm Huê Tình) 45:59
Tiếng hát: NSƯT – Nghệ nhân Hà Thị Cầu
8. Hà Thành 36 Phố Phường (Lẩy Kiều, Trống Quân, Xẩm Chợ, Xẩm Tàu Điện) 49:48
Tiếng hát: Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam
9. Hò 36 Phố Phường (Xẩm Hò Khoan) 56:24
Tiếng hát: Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam
10. Mục Hạ Vô Nhân (Xẩm Chợ, Ngâm Sa Mạc) 1:00:39
Tiếng hát: Nghệ sỹ trẻ Quốc Vinh
11. Ngược Đời (Xẩm Trống Quân) 1:05:56
Tiếng hát: NSƯT – Nghệ nhân Hà Thị Cầu
12. Tiễu Trừ Tham Nhũng (Xẩm Sai) 1:09:54
Tiếng hát: NSƯT Văn Ty

Producer by Mai Thiện