Catégorie : VONG CO

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 15 , Hoa Phượng ca

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 15 , Hoa Phượng ca

85 vues•Première diffusée il y a 17 heures 3 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 987 abonnés Bài ca « Dứt đường tơ » do Hoa Phượng trình bày cùng dàn nhạc Thanh Nhàn đờn Violon, Công Dẫn đờn Guitar VN và Huỳnh Tuấn đờn Guitar VN.

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 Trung Hậu ca

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 Trung Hậu ca

210 vues•Sortie le 10 janv. 2020 15 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 978 abonnés Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 (tân cổ giao duyên): Trung Hậu ca cùng dàn nhạc Công Dẫn đờn Guitare VN, Thanh Nhàn đờn Violon , Hùynh Tuấn đờn Kìm vàThanh Dũng đờn Organ.

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 2, Út Tỵ Công Dẫn Huỳnh Tuấn

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 2, Út Tỵ Công Dẫn Huỳnh Tuấn

29 vues•Sortie le 11 janv. 2020 14 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 975 abonnés Bản số 2, hòa tấu Vọng cổ câu 1-2-3 giọng (dây) hò nhứt, do Út Tỵ , Công Dẫn và Huỳnh Tuấn trình tấu.

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 1, song tấu Công Dẫn Mỹ Ngọc Chi

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 1, song tấu Công Dẫn Mỹ Ngọc Chi

453 vues•Sortie le 11 janv. 2020 13 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 968 abonnés Ngoài những bài ca, nhóm văn nghệ Huynh đệ Quê Mẹ còn có một số bản hòa tấu vọng cổ, xin giới thiệu đến quí vị. Bản số 1, song tấu Vọng cổ câu 1-2-3 hò nhứt, do Công Dẫn và Mỹ Ngọc Chi trình tấu.

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 13 Nhơn Hậu ca

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 13 Nhơn Hậu ca

35 vues•Première diffusée il y a 3 heures 5 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 961 abonnés Bài ca Vọng cổ « Đồi tím hoa Sim » với giọng ca Nhơn Hậu cùng dàn nhạc Thanh Nhàn đờn Violon, Công Dẫn đờn Guitar VN và Huỳnh Tuấn đờn Kìm.

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 12 Mỹ Hằng ca

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 12 Mỹ Hằng ca

87 vues•Sortie le 10 janv. 2020 9 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 954 abonnés Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 : Mỹ Hằng ca cùng dàn nhạc Công Dẫn đờn Guitare VN, Văn Út đờn Violon, Hoàng Kha đờn Bầu Hùynh và Tuấn đờn Kìm

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 3, Minh Nhường Công Dẫn Huỳnh Tuấn

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 3, Minh Nhường Công Dẫn Huỳnh Tuấn

160 vues•Première diffusée il y a 10 heures 6 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 949 abonnés Bản số 3, hòa tấu Vọng cổ câu 4-5-6 giọng (dây) hò nhứt, do cố nhạc sĩ Minh Nhường, Công Dẫn và Huỳnh Tuấn trình tấu.

Những bài ca Vọng cổ của nhóm Quê Mẹ, bài số 1

Những bài ca Vọng cổ của nhóm Quê Mẹ, bài số 1

288 views•Premiered Jan 1, 2020 20 0 Share SavePhạm Văn Môn 922 subscribers Trước khi trở lại chương trình về đờn Guitar VN, mời các bạn tiếp tục thưởng lãm một số bài ca Vọng cổ mà nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ đã thực hiện, có những bài mà chúng tôi ghi âm và thu hình trực tiếp tại phòng thu âm, và cũng có những bài được quay ngọai cảnh. Nội dung và cấu trúc những bản Vọng cổ này chúng tôi làm có khác với lòng bản đôi chút, theo sở thích riêng và chỉ thuần mang tính giải trí. Văn Môn