Catégorie : VIDEO BẠCH YẾN

Quang Lam TV – Ca Sĩ Bạch Yến Show

Quang Lam TV – Ca Sĩ Bạch Yến Show

Published on Mar 21, 2016

Quang Lam TV – Ca Sĩ Bạch Yến Show
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website: quanglam.ca, quanglamtv.com, teamquanglam.com, torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV

Ca Sĩ Bạch Yến (Phần 2) , chương trình Trường học trường đời do Tôn thất Hùng phụ trách, SBTN , CANADA

Ca Sĩ Bạch Yến (Phần 2) , chương trình Trường học trường đời do Tôn thất Hùng phụ trách, SBTN , CANADA

Ajoutée le 20 mai 2013