Catégorie : KAYAKEUM ĐÀN TRANH HÀN QUỐC

WIKIPEDIA : Chronological list of Korean classical composers / danh sách các nhà viết nhạc đương đại Hàn quốc

Chronological list of Korean classical composers

From Wikipedia, the free encyclopedia

Modern/Contemporary

References

☆doyac.com – 민지숙교수님 가락 가야금 연주영상

☆doyac.com – 민지숙교수님 가락 가야금 연주영상

Uploaded on Aug 23, 2011

http://www.doyac.com

안녕하세요 도약닷컴입니다.
이번 영상은 민지숙교수님의 가락가야금[초급]강의 연주 영상인데요
그러면 교수님의 우리가락 한번 들어보실까요?

저희 도약 닷컴에서는 음악과 관련한 다양한 강의를 제공하고 있습니다.
많은 관심과 이용바랍니다
– 음악 동영상 강의 전문 도약닷컴