Catégorie : HO THUY TRANG

[Kỹ thuật đàn tranh] Bài tập 3 ngón N°1/Technique des trois doigtés n°1

[Kỹ thuật đàn tranh] Bài tập 3 ngón N°1/Technique des trois doigtés n°1

812 views•Apr 16, 2020 400ShareSaveTieng To Dong 196 subscribers Hướng dẫn tập luyện 3 ngón trên đàn tranh, được sử dụng biểu diễn tân nhạc hay tác phẩm mới viết riêng cho đàn tranh / La technique des trois doigtés ★Vidéo khác về kỹ thuật đàn tranh/Autres vidéos sur les techniques de dan tranh★ ✧Chỉnh dây / Solution au désaccord : https://youtu.be/3lvV2jWrDyo ★Follow nhóm tại / Suivez nous sur★ ✧https://tiengtodong.infohttps://facebook.com/tiengtodong2000