Catégorie : FESTIVALS

Trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Nhã nhạc cung đình Huế… tại Hà Nội , 16-19 tháng 4, 2021

Trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Nhã nhạc cung đình Huế… tại Hà Nội Thứ Năm, 06:00, 08/04/2021

  1. VĂN HÓA
  2. Di sản
  1. VĂN HÓA
  2. Di sản

Trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Nhã nhạc cung đình Huế… tại Hà Nội Thứ Năm, 06:00, 08/04/2021

VOV.VN – Các loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh và nhiều lễ hội, phong tục truyền thống sẽ được tái hiện trong “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021, diễn ra từ 16 – 19/4 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, các loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh sẽ được trình diễn tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), bao gồm: Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam; Hát Xoan Phú Thọ; dân ca Quan họ Bắc Ninh; Ca trù; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Nhã nhạc cung đình Huế; Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Đờn ca Tài tử Nam Bộ.

Giới thiệu âm nhạc chủ đề "Vũ điệu Tây Nguyên". Nguồn: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Giới thiệu âm nhạc chủ đề « Vũ điệu Tây Nguyên ». Nguồn: Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngoài ra, một số lễ hội, phong tục, tập quán độc đáo của các dân tộc trên cả nước sẽ được tái hiện. Đáng chú ý, Lễ rước nước (phục ruộc) trong lễ hội Kinh Dương Vương của dân tộc Kinh (xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là hoạt động lần đầu tiên được tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh sống động, đặc sắc của cộng đồng cư dân nông nghiệp được trao truyền từ đời này sang đời khác, với ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu nước, cầu mùa màng tươi tốt…, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Dân tộc Gia Rai, tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu Lễ bỏ mả (Pơ thi) – lễ tiễn đưa linh hồn người đã khuất về với thế giới của Yàng (trời). Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của dân tộc Gia Rai, quy tụ những giá trị văn hóa đặc sắc. Dân tộc Lào tái hiện lễ mừng lúa mới “Kin Khẩu hó”, thể hiện sự tôn vinh cây lúa, đồng thời tạ ơn các vị thần linh đã luôn che chở, phù hộ cho con người được mưa thuận gió hòa, chăn nuôi cấy trồng tốt tươi, con người khỏe mạnh, bình an.

Dân tộc Khmer tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây và các hoạt động “mừng vui ngày Tết”. Ngoài tôn giáo chính là Phật giáo, người Khmer còn tin rằng mỗi năm có một vị thần trên trời được phái xuống để chăm lo cho cuộc sống của con người trong năm đó, hết năm lại về trời để vị thần khác xuống hạ giới.

Trong dịp này, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam còn xây dựng 30 gian hàng để các địa phương và doanh nghiệp du lịch quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức thi đấu, biểu diễn võ thuật cổ truyền; triển lãm, trình diễn nhạc cụ các dân tộc và tổ chức hội nghị “Tổng kết 05 năm tổ chức hoạt động hàng ngày của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam”./. Hải Nam/VOV.VN

https://vov.vn/van-hoa/di-san/trinh-dien-cong-chieng-tay-nguyen-ca-tru-nha-nhac-cung-dinh-hue-tai-ha-noi-848997.vov

Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Hà Nội Tối 30/09/2020

Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Hà Nội Tối 30/09/2020

2 943 vues•Diffusé en direct le 30 sept. 2020 441PartagerEnregistrerNghệ thuật biểu diễn Việt Nam 712 abonnés

Lễ khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Thanh Hóa

Lễ khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Thanh Hóa

1 179 vues•Diffusé en direct le 25 sept. 2020 141PartagerEnregistrerNghệ thuật biểu diễn Việt Nam 610 abonnés

Lễ khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Thanh Hóa

La voce armonica. Workshop con il maestro Tran Quang Hai, SABATO 1 e DOMENICA 2 FEBBRAIOEx Filanda, via A. Manzoni 9/A, Sulbiate (MB) 2020, ITALIA

La voce armonica. Workshop con il maestro Tran Quang Hai

Details Date:

1 FebbraioTime:

09:00 am – 12:00 pmEvent Category:

VOCEClick to Register:Click to RegisterVenue

ExFilanda di Sulbiate

ExFilanda di Sulbiate

Siamo lieti di ospitare ancora una volta il Maestro Tran Quang Hai, considerato il più grande specialista al mondo di canto armonico (o difonico), una tecnica vocale di origine sciamanica diffusa in Mongolia, Siberia e Sudafrica.

Vi aspettiamo negli splendidi spazi della Ex_Filanda di Sulbiate per conoscere ed approfondire questa meravigliosa tecnica vocale, che permette di modulare armonicamente il suono della voce cantando due o più note contemporaneamente.

Per partecipare al workshop non è necessaria nessuna formazione pregressa in canto/voce, ma la sola voglia di conoscere e scoprire questa affascinante tecnica.

TRAN QUANG HAI
Maestro di artisti come Demetrio Stratos, Andrea de Luca, Massi di Carlo. Tran Quang Hai proviene da una famiglia di cinque generazioni di musicisti. Il padre Tran Van Khe era tra i maggiori studiosi di musica vietnamita. Nato nel Vietnam del Sud, Tran Quang Hai ha studiato al Conservatorio di Saigon e quindi in Francia presso il Centre d’Etudes de Musique Orientale di Parigi; dal 1968 fa parte del gruppo di ricerca del CNRS, dipartimento di musicologia presso il Musée de l’Homme di Parigi. Polistrumentista, suona oltre quindici strumenti musicali vietnamiti, cinesi, indiani, iraniani, indonesiani ed europei. Compositore, autore e curatore di numerose pubblicazioni (saggi, documentari, dischi), per la sua attività scientifica e musicale ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali. Si è esibito in oltre tremila concerti in settanta paesi, contribuendo all’introduzione della tecnica difonica nella musica contemporanea.

———————————

Il laboratorio comprende due giornate di lezione SABATO 1 e DOMENICA 2 FEBBRAIO
alle ore 10.00-13.00 e alle 14.30-17.30
c/o Ex Filanda, via A. Manzoni 9/A, Sulbiate (MB)

———————————

Costo: 100,00 €
POSTI LIMITATI
Prevendita su http://dellealiteatro.eventbrite.com
info: organizzazione@delleali.it – 3771304141
La quota di partecipazione al laboratorio non verrà rimborsata in nessun caso, tranne nella possibilità di cancellazione dell’evento stesso da parte dell’organizzazione o del M° Tran Quang Hai.

———————————

Iniziativa all’interno di TNT TEATRO NEL TERRITORIO, un progetto di delleAli Teatro sostenuto da Fondazione Cariplo.
Con il patrocinio del Comune Di Sulbiate

Sito e blog del Maestro Tran Quang Hai:
http://tranquanghai.info
http://tranquanghai1944.wordpress.com
http://www.overtone.cc/profile/TRANQUANGHAI

https://www.facebook.com/events/580228299186476/

ENGLISH VERSION 
The harmonic voice. Workshop with master Tran Quang Hai

We are pleased to once again host Maestro Tran Quang Hai, considered the world’s largest specialist in harmonic (or diphonic) singing, a vocal technique of shamanic origin widespread in Mongolia, Siberia and South Africa.

We are waiting for you in the splendid spaces of the Ex_Filanda of Sulbiate to know and deepen this wonderful vocal technique, which allows you to harmonically modulate the sound of the voice by singing two or more notes simultaneously.

No previous vocal / vocational training is required to participate in the workshop, but the only desire to know and discover this fascinating technique.

TRAN QUANG HAI
Master of artists such as Demetrio Stratos,Andrea de Luca, Massi di Carlo . Tran Quang Hai comes from a family of five generations of musicians. His father, Prof.Dr. Tran Van Khe was among the leading Vietnamese music scholars. Born in South Vietnam, Tran Quang Hai studied at the Saigon Conservatory and then in France at the Center d’Etudes de Musique Orientale in Paris; since 1968 he has been part of the CNRS research group,ethnomusicology department at the Musée de l'Homme in Paris. Multi-instrumentalist, he plays over fifteen Vietnamese, Chinese, Indian, Iranian, Indonesian and European musical instruments. Composer, author and curator of numerous publications (essays, documentaries, records), for his scientific and musical activity he has obtained numerous international awards. He has performed in over three thousand five hundred concerts in seventy countries, contributing to the introduction of the diphonic technique in contemporary music.
 
The workshop includes two days of lessons SATURDAY 1 and SUNDAY 2 FEBRUARY, 2020
.
at 10.00-13.00 and 14.30-17.30
c / o Ex Filanda, via A. Manzoni 9 / A, Sulbiate (MB)
 
Cost : 100 Euros
LIMITED SEATS
Presale on http://dellealiteatro.eventbrite.com
info: organization@delleali.it
 - ​​3771304141
The participation fee for the workshop will not be refunded under any circumstances, except in the event that the organization or M ° Tran Quang Hai can cancel the event
 
Initiative within TNT TEATRO NEL TERRITORIO, a project by delleAli Teatro supported by the Cariplo Foundation.
With the patronage of the Municipality of Sulbiate
 
 
 

ANNA MARIA HEFELE & TRAN QUANG HAI participate in the UMBRIA IN VOCE 5 , GUBBIO, ITALY, 3-10 NOVEMBER 2019

Sabato 9 novembre 2019

SALA ATTIVITA’ BIBLIOTECA

Ore 13:30 – 18:30
“Overtune singing e canto difonico”
Laboratorio con Tran Quang Hai

tran quang hai

the workshop with Tran Quang Hai which is full

il laboratorio con Tran Quang Hai che è al completo  

REFETTORIO BIBLIOTECA

Ore 21:30

“Longing”
Anna-Maria Hefele in concerto.
Voce e arpa

ANNA MARIA HEFELE
TRAN QUANG HAI

Torna a Gubbio dal 3 al 10 novembre il festival Umbria in Voce, “festa della voce” unica nel suo genere che quest’anno giunge alla sua V edizione con un cartellone artistico di altissimo livello, grazie alla presenza di artisti internazionali e molteplici eventi aperti a tutti, tra cui concerti, conferenze, seminari, laboratori e presentazioni.
Organizzato dall’Associazione Archè con il sostegno del Comune di Gubbio e in collaborazione con un gruppo di cittadini volontari, il Festival è stato ideato dalla cantante e performer Claudia Fofi che ne cura la direzione artistica, e ha ospitato negli anni grandi artisti della voce e della parola come John De Leo, Franco Arminio, Albert Hera, Mauro Tiberi, Keba Sech e Marta Raviglia.
Unica nel suo genere, la manifestazione apre al pubblico e ai suoi partecipanti la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi e di creare un luogo di incontro fisico e di gioia genuina tra le persone: funzione che un tempo era svolta dal canto popolare o di tradizione orale e chevuole essere attualizzata creando delle “comunità cantanti” in cui le persone si incontrano per vivere delle occasioni formative di altissimo livello, sempre aperte a tutti e non per specialisti.
Un evento che diviene dunque propulsore sociale, attivatore di relazioni, creatore di benessere immateriale.
Location d’eccezione, le Sale dell’ex Refettorio di una delle biblioteche più antiche d’Italia: la Biblioteca Sperelliana, uno dei tanti patrimoni artistici dell’incantevole città di Gubbio.

Il programma della V edizione si conferma denso di appuntamenti d’eccellenza e si pregia anzitutto di due importanti presenze di alto livello internazionale, che incarnano la dedica del festival al grande artista e sperimentatore della voce Demetrio Stratos, di cui quest’anno ricorre il quarantennale dalla scomparsa.
Primo tra gli ospiti, il vietnamita Tran Quang Hai, il più grande esperto e maestro al mondo del canto difonico: una tecnica vocale di origine sciamanica diffusa in Mongolia, in Siberia e in Sudafrica che ha introdotto nella musica contemporanea ricevendo molti riconoscimenti internazionali. Raffinato interprete delle tradizioni musicali dell’Estremo Oriente, è stato maestro di artisti come Demetrio Stratos,  e dal 1968 fa parte del gruppo di ricerca del CNRS, dipartimento di musicologia presso il Musée de l’Homme di Parigi. Sabato 9 novembre alle 13.30 sarà protagonista del seminario “Overtune singing e canto difonico”, della durata di 5 ore (info: umbriainvoce@gmail.com).

TRAN QUANG HAI

Altro ospite attesissimo è il fenomeno musicale Anna Maria Hefele: cantante, polistrumentista e compositrice tedesca, protagonista del video virale “Polyphonic Overtone Singing”. Il suo è un canto che si muove tra diverse tecniche – dalla musica classica al canto armonico – accompagnandosi con strumenti inusuali come l’arpa e la fascinosa e ipnotica nyckelharpa svedese. Per Umbria in Voce sarà protagonista sabato 9 novembre alle 21.30 del concerto “Longing” per arpa e voce, presentando la sua versatilità vocale in un “solo” che pochi cantanti al mondo possono affrontare con disinvoltura e vera bravura: dal folklore scandinavo e italiano del XVI secolo a Brian Eno, passando per composizioni originali in un unico viaggio che porta il pubblico in un mondo misterioso in cui il virtuosismo è al servizio della partecipazione emotiva e del mondo etereo e sognante di questa magnifica artista.

CONTATTI
www.umbriainvoce.it
Info e prenotazioni concerti e seminari: tel 334.9843087 – 339.4076156  email umbriainvoce@gmail.com
Ufficio Stampa Festival: Fiorenza Gherardi De Candei – tel. 328.1743236  email info@fiorenzagherardi.com

ENGLISH TRANSLATION

The program of the V edition confirms itself to be full of excellent events and first of all has the honor of two important presences of high international level, which embody the dedication of the festival to the great artist and experimenter of the voice Demetrio Stratos, of which this year mEarks the forty year since disappearance.

13315513_10153822967297739_1950517392217035376_n
TRAN QUANG HAI


First among the guests, the Vietnamese Tran Quang Hai, the greatest expert and master in the world of difonic singing: a vocal technique of shamanic origin widespread in Mongolia, Siberia and South Africa which he introduced into contemporary music receiving many international awards. Refined interpreter of the musical traditions of the Far East, he was a master of artists such as Demetrio Stratos, and since 1968 he is part of the research group of the CNRS, department of musicology at the Musée de l’Homme in Paris. Saturday 9 November at 13.30 will be the protagonist of the seminar “Overtone singing and singing difonico”, lasting 5 hours (info: umbriainvoce@gmail.com).

ANNA MARIA HEFELE

Another highly anticipated guest is the musical phenomenon Anna Maria Hefele: singer, multi-instrumentalist and German composer, protagonist of the viral video “Polyphonic Overtone Singing”. His is a song that moves between different techniques – from classical music to harmonic singing – accompanied by unusual instruments such as the harp and the fascinating and hypnotic Swedish nyckelharpa. For Umbria in Voce it will be the protagonist on Saturday November 9th at 9.30pm of the “Longing” concert for harp and voice, presenting its vocal versatility in a “solo” that few singers in the world can face with ease and true skill: from Scandinavian and Italian folklore of 16th century to Brian Eno, passing through original compositions in a single journey that takes the public into a mysterious world where virtuosity is at the service of emotional participation and the ethereal and dreamy world of this magnificent artist.

Festival UMBRIA IN VOCE – 5a edizione dal 3 al 10 novembre

TRAN QUANG HAI & ANNA MARIA HEFELE
TRAN QUANG HAI & ANNA MARIA HEFELE