Catégorie : ĐỜN CA TÀI TỬ

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền theo hơi Ai – Oán

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền theo hơi Ai – Oán

1,370 views•Premiered Apr 30, 2020 350ShareSavePhạm Văn Môn 1.93K subscribers Clip tt về các bài bản có nguy cơ thất truyền: một số bài bản theo hơi Ai – Oán. Dàn đờn : NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn Guitar VN; NNUT quang Dũng đờn Bầu và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.

Những bài ca Vọng cổ của nhóm Văn nghệ Quê Mẹ, bài « Hòn vọng phu » do NSUT Hồ Ngọc Trinh trình bày

Những bài ca Vọng cổ của nhóm Văn nghệ Quê Mẹ, bài « Hòn vọng phu » do NSUT Hồ Ngọc Trinh trình bày

40 views•Premiered 5 hours ago 40ShareSavePhạm Văn Môn 1.91K subscribers – Bài ca « Hòn vọng phu » do NSUT Hồ Ngọc Trinh trình bày; Cùng với dàn nhạc: NS Cơ Thụy đờn Tranh; NNND Út Tỵ đờn Gáo, Công Dẫn đờn Guitar VN và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn Ngũ đối thượng – Trọn bản

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn Ngũ đối thượng – Trọn bản

276 views•Premiered Jun 13, 2020 100ShareSavePhạm Văn Môn 1.9K subscribers Hòa tấu Ngũ đối thượng (trọn bản), dàn nhạc: NNND Út Tỵ đờn Cò; NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn guitar VN và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản nhạc Tài tử Cải lương có nguy cơ thất truyền.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản nhạc Tài tử Cải lương có nguy cơ thất truyền.

1,022 views•Premiered May 7, 2020 240ShareSavePhạm Văn Môn 1.88K subscribers Clip tt về các bài bản có nguy cơ thất truyền. Dàn đờn : Đờn Tranh: NS Cơ Thụy; NNUT Duy Kim; Đờn Kìm, đờn Guitar VN : NSUT Văn Môn; NNUT Huỳnh Tuấn Đờn Bầu, đờn Cò : NNND Út Tỵ; NNUT Quang Dũng; NSUT Hoàng Kha.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn bản Cổ bản vắn – Trọn bản

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn bản Cổ bản vắn – Trọn bản

144 views•Premiered 6 hours ago 151ShareSavePhạm Văn Môn 1.82K subscribers Hòa tấu Cổ bản vắn (trọn bản), dàn nhạc: NNND Út Tỵ đờn Cò; NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn guitar VN và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn Phụng hoàng cầu – Trọn bản

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn Phụng hoàng cầu – Trọn bản

50 views•Premiered 64 minutes ago 80ShareSavePhạm Văn Môn 1.8K subscribers Hòa tấu Phụng hoàng cầu (trọn bản), dàn nhạc: – NNND Út Tỵ đờn Gáo, NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn guitar VN và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền, hơi Bắc.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền, hơi Bắc.

325 views•Premiered May 22, 2020 150ShareSavePhạm Văn Môn 1.77K subscribers Clip tt về các bài bản có nguy cơ thất truyền: một số bản theo hơi Bắc. Dàn đờn : NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn Guitar VN; NNUT Quang Dũng đờn Violon và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản nhạc Tài tử Cải lương có nguy cơ thất truyền.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản nhạc Tài tử Cải lương có nguy cơ thất truyền.

317 views•Premiered May 7, 2020 190ShareSavePhạm Văn Môn 1.72K subscribers Clip tt về các bài bản có nguy cơ thất truyền. Dàn đờn : Đờn Tranh: NS Cơ Thụy; NNUT Duy Kim; Đờn Kìm, đờn Guitar VN : NSUT Văn Môn; NNUT Huỳnh Tuấn Đờn Bầu, đờn Cò : NNND Út Tỵ; NNUT Quang Dũng; NSUT Hoàng Kha.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn : Dạ văn quyên – hò 4

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn : Dạ văn quyên – hò 4

473 views•Premiered Apr 21, 2020 15 0 Share SavePhạm Văn Môn 1.66K subscribers Hòa tấu Dạ văn quyên – Hò tư. NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn Guitar VN; NNUT Quang Dũng đờn Bầu, đờn Violon và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.