Catégorie : ĐÀO TIÊN

Dạ cổ Hoài Lang – Đào Tiên

Dạ cổ Hoài Lang – Đào Tiên

20 views•Jul 9, 2020 20ShareSaveEcho of the Motherland -Prof Ngoc Dung 16 subscribers Dạ cổ hoài lang – Đào Tiên hát với GS Ngoc Dung đệm đàn tranh October 2018 San Jose CA. Dựa trên tuồng Hoàng Hôn Màu Nước Mắt nhưng GS Ngoc Dung biên soạn lại và đăt thêm 8 câu chót và bốn câu thơ vô đầu bài. Da Co Hoai Lang – performed by Dao Tien accompanied on the zither by Prof Ngoc Dung. San Jose ca October 2018. This piece is based on the play “Hoang Hon Mau Nuoc Mat” arranged by Prof Ngoc Dung and wrote the last 8 phrases and the poem in the beginning.