Catégorie : BONG RÖI MIËN NAM

Văn hoá Việt Nam: Múa bóng ở Miễu Bà Chúa Xứ trong lễ Kỳ Yên Đình Phú Hữu (Sóc Trăng)-Phần 1

Văn hoá Việt Nam: Múa bóng ở Miễu Bà Chúa Xứ trong lễ Kỳ Yên Đình Phú Hữu (Sóc Trăng)-Phần 1

Ajoutée le 7 mars 2016

Phú Hữu xưa là một thôn lớn, dân cư trù phú, nhiều gia đình có truyền thống về khoa cử và học hành đỗ đạt. Theo Địa chí tỉnh Sóc Trăng, năm 1830, sau một thời gian khai khẩn, Sóc Trăng lập được 1 tổng (Định Khánh) và 11 thôn. Trong đó, thôn Phú Hữu thuộc huyện Vĩnh Định, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang. Địa bàn thôn Phú Hữu xưa được miêu tả bao gồm cả xã Long Đức ngày nay chạy theo con sông Hậu và giáp với các thôn: Châu Khánh, Đại Hữu. Đình Phú Hữu được Vua Tự Đức ban sắc phong thần vào Năm Tự Đức thứ Năm (1852), ngày 29 tháng 11. Clip này được tác giả ghi lại trong Lễ Kỳ Yên – Đình Phú Hữu năm 2014.