Jour : 6 août 2021

TƯỢNG NHẠC SƯ VĨNH BẢO và TƯỢNG GS TRẦN VĂN KHÊ do PHẠM THẾ TRUNG tạc tượng , Mỹ Tho 2021

Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo ( Vietnamese traditional Musician)Chiều cao tượng 45 cm ( Statue height 45cm)Chiều cao bục 20cm ( Base height 20cm)Thạch cao ( Plaster)By Sculptor Pham The TrungMỹ Tho 2021.

GS.TS Trần văn Khê (Prof./Dr. Tran van Khe)Tượng Thạch Cao ( Plaster cast)Chiều cao tượng 50cm ( statue height 50cm)Chiều cao bục 22cm ( base height 22cm)By Sculptor Pham The TrungMỹ Tho 2021.