Jour : 9 février 2021

Nhạc Sư VĨNH BẢO Hợp Tấu Cùng GS TS TRẦN VĂN KHÊ – ÂM SẮC ĐÀN TRANH

Nhạc Sư VĨNH BẢO Hợp Tấu Cùng GS TS TRẦN VĂN KHÊ – ÂM SẮC ĐÀN TRANH

849 views•Jan 8, 2021141ShareSaveDakao Be 3.09K subscribers

Xin tiễn biệt « Hai Cây Đại Thụ » có ảnh hưởng rất lớn đối với nền Âm Nhạc Việt Nam