Jour : 3 janvier 2021

Cập nhật tình hình sức khỏe Danh ca Lệ Thu

Cập nhật tình hình sức khỏe Danh ca Lệ Thu

Cập Nhật Tình Hình Sức Khoẻ Cô Lệ Thu

Jimmy vừa mới nhận được tin từ ICU chỗ cô Lệ Thu đang điều trị thì: »Her name is still showing in the daily census so she’s still ok »Vẫn còn hy vọng, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cô (JIMMY NHỰT HÀ 03.01.2021)

53 263 vues•2 janv. 20211,2 k19PartagerEnregistrerThe JIMMY TV