Jour : 1 janvier 2021

Lễ Tang Cố GS.TS Trần Văn Khê (P1)

FR

Lễ Tang Cố GS.TS Trần Văn Khê (P1)

130 vues•17 déc. 202030PartagerEnregistrerDakao Be 3,02 k abonnés Di sản của Ông để lại cho đời thật vô giá. Nhạc Sư Vĩnh Bảo, NSND Ngọc Giàu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Danh ca Giao Linh, Danh hài Hoài Linh, MC Thanh Bạch v.v..đã thăm viếng và tiễn đưa Ông về nơi an nghỉ cuối cùng.