Jour : 18 décembre 2020

tran quang hai & bach yen

tran quang hai & bach yen

21 views•Apr 26, 202000ShareSavedon knotts 3 subscrib

This record shows the instruments performed by TRAN QUANG HAI in 1979 (16 stringed zither, 2 stringed fiddle, monochord, coin clappers, and spoons)Trần Quang Hải độc tấu những nhạc cụ (tranh, nhị, sinh tiền, độc huyền, muỗng) vào năm 1979 cho dĩa hát VIETNAM /TRAN QUANG HAI & BACH YEN do hãng PLAYASOUND sản xuất năm 1979, Paris

1. VỌNG CỔ (tranh)

2. KHỔNG MINH TỌA LẦU (tranh)

3. ĐỘC HUYỀN CẦM KHÚC (độc huyền)

4. ÂM THANH SINH TIỀN

5. NGŨ ĐIỂM BÀI TẠ (nhị)

6. TIẾT TẤU MUỖNG (muỗng)