Jour : 7 décembre 2020

The Jimmy Show | Mai Hương | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Mai Hương | SET TV http://www.setchannel.tv

51,645 views•Dec 11, 201865817ShareSaveSaigon Entertainment Television 165K subscribers Jimmy Show | Danh ca Mai Hương | SET TV http://www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) PO Box 1690A. Garden Grove CA 92842 Tel: 714-609-6678 Email: khoaleset@gmail.com http://www.settvshop.com Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) http://www.setchannel.tv INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 khoaleset@gmail.com sethomeshopping.com