Jour : 4 novembre 2020

ĐẶNG HOÀNH LOAN: Nghệ sĩ Ca trù trẻ Nguyễn Kiều Anh Hát Đò Đưa

Nghệ sĩ Ca trù trẻ Nguyễn Kiều Anh Hát Đò Đưa

3,829 views•Sep 22, 2019363ShareSaveDang Hoanh Loan 6.45K subscribers Nghệ sĩ trẻ Ca trù át Đò đưa là điệu hát chơi trong nghệ thuật Ca trù. Bài Đò đưa do nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Kiều Anh hát trích từ bộ đĩa DVD Vọng khúc ngàn năm do Nxb. xuất bản Âm nhạc ấn hành năm 2010.