Jour : 1 novembre 2020

ĐẶNG HOÀNH LOAN : MỘT BUỔI ĐỜN CA NHIỀU ẤN TƯỢNG / ĐỜN CA TÀI TỬ

MỘT BUỔI ĐỜN CA NHIỀU ẤN TƯỢNG

843 vues•3 févr. 2020110PartagerEnregistrerDang Hoanh Loan 6,44 k abonnés Buổi đờn ca ấy diễn ra tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh tại Hợp tác xã làm thủ công mây tre đan ngày 15/11/2011. Các nghệ sĩ tham gia có : Ba Hòa đờn kìm, Thanh Tùng đờn tranh, Út Tỵ đờn cò, Quang Dũng thổi ống tiêu và đờn bầu. Hai nghệ sĩ ca là Thanh Xuân và và Minh Hòa. Giọng hát, tiếng đờn của các nghệ sĩ đã làm say lòng người mộ điệu.