Jour : 25 octobre 2020

TRẦN VIỆT HẢI : vài hàng về sức khỏe Trần Quang Hải, 24.10.2020

Viet Hai Tran is with Jimmy Nhựt Hà and 86 others.

t1Spo2hnsorhtesud  · GS-TS Trần Quang Hải biểu diễn đàn môi – Vua muỗng:

Note: Ông anh Paris dược bác sĩ chẩn bịnh căng-xe, bốc quẻ coi chừng 18 tháng không có tiên dược sẽ nguy to. Y sĩ Phạm Hồng Thái lật dật cho ra thư dược, y sĩ Trần Mạnh Chi ra toa balut dược (bùa người Phi ăn hột vịt lộn: https://vietphi.net/am-thuc-philippines-balut-hot-vit…/), bà Hoa ra toa soài Kent mắm đường, nhà văn Nguyễn Quang ra toa la de Corona, rốt cuộc hơn 2 năm ông anh khoẻ re như con bò kéo xe, đi khắp nới tiếp show biểu diễn đàn môi, mần vua gõ muỗng, xin xem nhé….

TRAN QUANG HAI’s world throat singing TQH PLAYS THE COVID MASK 23 10 20https://tranquanghaisworldthroatsinging.com/…/tqh…/

GS-TS Trần Quang Hải biểu diễn đàn môi – Vua muỗng:https://www.youtube.com/watch?v=ZdkMb6959Wo