Jour : 24 octobre 2020

WORLD PREMIERE: TRAN QUANG HAI plays the famous Tuvin folk tune with the COVID 19 MASK as a musical bow, 23/10/2020

TQH PLAYS THE COVID MASK 23 10 20

120 views•Oct 23, 2020222ShareSaveQuangHai Tran 6.52K subscribers WORLD PREMIERE: TRAN QUANG HAI plays the famous Tuvin folk tune with the COVID 19 MASK as a musical bow , in Limeil Brévannes, France, 23.10.2020

Tran QUANG Hai uses the mask COVID 19 as a musical bow to play the music. You can hear the Tuvin folk tune by the mask COVID 19, 23/10/20

Trần Quang Hải chuyển mặt nạ Covid 19 thành nhạc cụ. Các bạn nghe giai điệu dân ca xứ Tuva với mặt nạ. Có lẽ đây là lần đầu mặt nạ COVID trở thành nhạc cụ đo Trần Quang Hải nghĩ ra,23/10/20