Jour : 12 octobre 2020

Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Hà Nội Tối 30/09/2020

Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020 tại Hà Nội Tối 30/09/2020

2 943 vues•Diffusé en direct le 30 sept. 2020 441PartagerEnregistrerNghệ thuật biểu diễn Việt Nam 712 abonnés