Jour : 4 octobre 2020

Cuộc Thi độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2020 .

Cuộc Thi độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2020 .

1 062 vues•Diffusé en direct le 22 sept. 2020 371PartagerEnregistrerPhạm Văn Môn 2,62 k abonnés Chương trình tham gia dự thi của đơn vị Khoa Kịch hát Dân tộc – Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Tp Hồ Chí Minh