Jour : 2 septembre 2020

The Jimmy Show | Ca sĩ Thanh Hà | SET TV www.setchannel.tv

0:37 / 49:10

The Jimmy Show | Ca sĩ Thanh Hà | SET TV http://www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Ca sĩ Thanh Hà | SET TV http://www.setchannel.tv

4,196 views•Premiered Aug 31, 2020 1104ShareSaveSaigon Entertainment Television 148K subscribers Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Entertainment Television (SET) phát song trực tiếp trên các hệ thống sau: Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – Miền Bắc California, San Jose và 27.2 – Tại Houston, Texas. Ngoài ra chương trình còn có mặt trên tất cả các thiết bị IPhone, Ipad, Android, Roku TV, Amazon Fire TV. Và đặt biệt có trên Samsung Smart TV Apps với ứng dụng tên: SET GROUP TV” Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc về đài SET tại địa chỉ info@setchannel.tv hoặc qua số phone (714) 266-3666 Address: 10531 Garden Grove Blvd, Suite 200 Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Website: http://www.setchannel.tv