Jour : 20 août 2020

TRAN QUANG HAI practises the throat singing with free movements at Park La Plage Bleue, Valenton, France, 20/08/2020

TRAN QUANG HAI practises the throat singing with free movements at Park La Plage Bleue, Valenton, France, 20/08/2020

Trần quang Hải practises the overtone singing with free movements at Park La Plage Bleue , Valenton,20/08/2020
Trần quang Hải luyện hát đồng song thanh với đong tác tự do tại công viên Là Plage Bleue buổi sáng sớm (7 giờ sáng) 20/08/2020