Jour : 25 juillet 2020

Tọa đàm: Những bài học văn hóa từ GS.TS. Trần Văn Khê (24/07/2020)

Tọa đàm: Những bài học văn hóa từ GS.TS. Trần Văn Khê (24/07/2020)

17 views•Jul 24, 2020 10ShareSaveHãn Nguyên Nguyễn Nhã Greater Peace Foundation 3.57K subscribers Danh sách diễn giả: Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, NSUT. Thành Lộc, nhà thiết kế Sĩ Hoàng, NSND. Kim Cương, TS. Nguyễn Nhã, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.